Orsera Trading
stocklots & restposten

privacy statement

Orsera Trading Privacy Verklaring
________________________________________
Inleiding
Orsera Trading BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Orsera Trading BV houdt zich dan ook aan de eisen die de Europese privacy wetgeving stelt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Orsera Trading BV, Landbouwweg 59, 3899 BC Zeewolde.


Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Orsera Trading BV gegevens vast. Dit is het geval wanneer u uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Orsera Trading BV. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens en/of opgegeven interesses.
Orsera Trading BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Orsera Trading BV, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.


Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Orsera Trading BV. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.
Het is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Orsera Trading BV.


Afmelden
Orsera Trading BV houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Orsera Trading geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij sales@orseratrading.com of schriftelijk bij Orsera Trading BV, Landbouwweg 59, 3899 BC Zeewolde.


Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Orsera Trading BV over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Orsera Trading BV, Landbouwweg 59, 3899 BC Zeewolde. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Orsera Trading BV met uw gegevens omgaat.


Klikgedrag en IP-adres (cookies)
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze website geen cookies ontvangt. Het enige wat voor ons zichtbaar is via de zogeheten ‘tracking cookie’ is uw IP-adres in combinatie met de bezochte pagina’s op onze website, evenals de tijd dat u heeft doorgebracht op deze pagina’s.
Op de website van Orsera Trading BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Orsera Trading BV haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Orsera Trading BV ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.
Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics


Orsera Trading BV en andere websites
Op de site van Orsera Trading BV treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Orsera Trading BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Wijzigingen
Orsera Trading BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van Orsera Trading BV.


Laatste update: december 2018